Znacenje karata

Značenje karata
znacenje karata
Pik - odgovara elementu vazduha.Simbolizuje smirenost uzdržanost i promišljenost pre donošenja bilo kakvih odluka.Takodje simbolizuje pronicljivost ali i neodlučnost i odlaganje izvršenja raznih radnji.Ove kart,pokazuju pesimizam,preterani strah od neuspeha i preterano razmišljanje i neodlučnost pre izvršenja neke radnje.Veliki broj pik karata koje se naopako otvore ukazuju na veliku nervozu pred neki dogadjaj.Prikazuje crnu osobu sa crnim očima okrenutu sebi i svojim problemima,emotivno hladnu i nepoverljivu prema drugim ljudima.
znacenje karata
Tref - Sadrži u sebi elemente vatre i zemlje.Simbolizuje pokret, energiju,inicijativu,težnju za liderstvom,brze emocije,brzu ljutnju,strastvenost.... Kada se otvori veliki broj tref karata to pokazuje da osoba kojoj se gleda u karte previše žuri sa nečim i želi da se nešto što pre dogodi.Ako je većina tref karata okrenuta naopako to pokazuje da je malo verovatno da će se želje brzo ostvariti ali da ima još nade u bližoj budućnosti..
značenje karata
Karo-dijamant odgovara znacima vazduha i zemlje i proleću.Simbolizuje praktični duh okrenut poslu ,sticanju i materijalnom bogatstvu,karijeri i ambicijama.Na prvom mestu su posao i karijera.Pokazuje crvenokosu ili ridju osobu,ekstrovertnu,okrenutu prema spolja,veoma temperamentnu i nestrpljivu.
gledanje u karte
Herc je simbol osećajnosti, romantičnog doživljavanja sveta oko sebe, zaljubljenosti, maštovitosti,vernosti u braku,romantičnosti.Karte sa znakom herc uvek ukazuju na dobre i pozitivne stvari,dobar razvoj ljubavne veze,veridbu, brak,vernost u braku,nežnost. Ako se herc nadje pored loše karate kao što je pik,ukazuje na moguće ljubavne probleme povredu osećanja ali sa veoma verovatnim pozitivnim krajem i pomirenjem jer gde je herc tu ljubav pobedjuje.Herc je u suštini veoma pozitivna karta i predskazuje sreću i radost.

  © template 'Morning Drink'

Back to TOP